Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2019
Αρχική Σελίδα
Εισερχόμενα Έγγραφα
Εξερχόμενα Έγγραφα
Ελληνική Νομοθεσία
Ευρωπαϊκή Νομοθεσία
Ανακοινώσεις-Γνωστοποιήσεις
Συχνές Ερωτήσεις
Αγγελίες
Επαγγελματικό περίγραμμα
smartdrive
 

Τελευταία Νέα
Αρ.Πρωτ. Ημερομηνία Θέμα Αρχείο
25-09-2019 Ζητείται κινητήρας σε τομή
25-09-2019 Πωλείται σχολή οδηγών...ΚΕΘΕΥΟ
Α3/Οικ. 67510/8184/18-9-2019 19-09-2019 Δοκιμασίες προσόντων και συμπεριφοράς για τη χορήγηση Π.Ε.Ι. στην Περιφέρεια Αττικής
Αριθμ. οικ 67676/3832/12-09-2019 12-09-2019 Όροι προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας και πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας και προϋποθέσεις έλξης οχημάτων κατηγορίας Ο (Β’ 2303)
Α3/ Οικ. 66593/8060/12-09-2019 12-09-2019 Τροποοίηση της με αριθμό ̟πρωτ. Α3/οικ.65782/7886/02-09-2019 εγκυκλίου
Αριθμ. Γ4/50645/2740/Αρ. Φύλλου 3441/11 Σεπτεμβρίου 2019 11-09-2019 Τροποποίηση της ΣΤ-29900/77 υπουργικής απόφασης «Περί της διαδικασίας εκδόσεως των εγκρίσεων, για κυκλοφορία στην Ελλάδα αυτο- κινήτων οχημάτων κ.λπ.» (ΦΕΚ 1318/Β΄/1977).
11-09-2019 ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ Η ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
11-09-2019 Ζητείται για εργασία πλήρης απασχόλησης Εκπαιδευτής ή Εκπαιδεύτρια
Α3/οικ.65782/7886/2-9-2019 03-09-2019 ∆ηµοσίευση του ν. 4625/2019 (A’ 139) «Ρυθµίσεις του Υ̟πουργείου Υ̟ποδοµών & Μεταφορών και άλλες ε̟πείγουσες διατάξεις»
N 4625/2019 02-09-2019 Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μετα- φορών και άλλες επείγουσες διατάξεις.
28-08-2019 Πωλείται εξοπλισμός για πρακτική και θεωρητική εκπαίδευση
Α3/οικ:59480/7072/25-7-19 25-07-2019 Παράταση ισχύος ∆.Ε.Ε. υποψηφίων οδηγών και οδηγών
Α3/56243/5874/25-07-2019 25-07-2019 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 74
22-07-2019 ΖΗΤΕIΤΑΙ εκπαιδευτής υποψηφίων οδηγών
22-07-2019 Ενοικιάζεται ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ και ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Αρ. Πρωτ.:41815/880/02- 07 -2019 02-07-2019 Εφαρμογή του 4599/2019 απάντηση από Περιφέρεια Β. Αιγαίου σε ερώτημα ΠΟΕΟ
Αριθμ. Α3/40460/4601 28-06-2019 Τροποποίηση της αριθμ. Α3/19384/2119/2019 (Β’ 1715) «Καθορισμός αριθμού εξεταστών υπο- ψηφίων οδηγών και οδηγών για τη δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς» απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.
151 21-06-2019 ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Γ9/46447/2397/12-6-2019 19-06-2019 Όροι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης άδειας και πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας και προϋποθέσεις έλξεις οχημάτων κατηγορίας Ο.
Αριθ. Πρωτ.: 26485/702/13-06-2019 19-06-2019 Παροχή διευκρινίσεων από το υπουργείο εργασίας
Αρ. Πρωτ. Φ.80000/36037/833/18-6-2019 19-06-2019 Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων περί απασχόλησης συνταξιούχου σε επαγγελματίες οδηγούς.
Α3/Οικ. 47777/5174/12 - 06 - 2019 12-06-2019 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου πέμπτου του ν. 4618/2019 (Α’ 89/10-06-2019)
Νόμος 4618 (Α΄89) 10-6-2019 11-06-2019 Νόμος 4618 Κατάργηση αλλαγής εκπαιδευτή κατά το μεταβατικό στάδιο
Α3/Οικ. 47247/5152/11-06-2019 11-06-2019 Διενέργεια ειδικών δοκιμασιών δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών από ενάρξεως του τρίτου μεταβατικού σταδίου του ν. 4599/2019.
Αριθμ. Π110/44485/4911/7 Ιουνίου 2019/Αρ. Φύλλου 2143 07-06-2019 Τροποποίηση των υπουργικών αποφάσεων 29898_3378_ 2016 -Β΄1318- και 30063_4796_2013 -Β΄2643-.
138 07-06-2019 Δελτίο τύπου
132 07-06-2019 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 4599/2019 ΜΕΤΑ ΤΗΝ 5η ΙΟΥΝΙΟΥ ΤΟΥ 2019
07-06-2019 Κατάργηση της εναλλαγής του εκπαιδευτού στις πρακτικές εξετάσεις
Α3/40465/4596/04-06-2019 04-06-2019 Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2γ του άρθρου 10 του ν. 4599/2019 (Α’ 40)
21180/Δ9 1063/4-6-2019 04-06-2019 Εργασιακά θέματα εκπαιδευτών υποψηφίων οδηγών μετά τον ν. 4599/2019
131 04-06-2019 Διευκρινίσεις στο με αριθμ. πρωτ. 21180/Δ9 1063/4-6-2019 έγγραφο σας.
Α3/Οικ.44687/4921/31-05-2019 31-05-2019 Έκδοση αποφάσεων αναφορικά µε την ̟παράταση της ̟νομοθεσίας της ̟αρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4599/2019
Α3/οικ.42126/4611/31-5-2019 31-05-2019 Επί τόπου στροφή με κίνηση προς τα πίσω
Α3/42105/4624 31-05-2019 Παράταση της προθεσμίας της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4599
231421/28-5-19 30-05-2019 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ν.4599_19 (ΑΑ) 231421
124 24-05-2019 Ατύχημα κατά την ώρα των πρακτικών εξετάσεων
4668/2/9-5-2019 23-05-2019 Ενημέρωση σχετικά με ερώτημα
Αριθ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ: 7440/17-5-2019 17-05-2019 Ερώτηση Βουλευτή κ. Β. Κεγκέρογλου προς Υπουργούς Υποδομών - Μεταφορών κ. Χ. Σπίρτζη και Οικονομίας - Ανάπτυξης κ. Ι. Δραγασάκη
Α3/Οικ. 38919/4338/17-5-2019 17-05-2019 Δημοσίευση της με αριθμό Α3/ 19384/2119/ /2019/(Β΄1715) υπουργικής αποφάσεως
Α3/36735/4079/17-5-2019 17-05-2019 Προμήθεια Δελτίων Εκπαίδευσης Εξέτασης (Δ.Ε.Ε.) υποψηφίων οδηγών και οδηγών.
A3/19384/2119/16-5-2019 16-05-2019 Καθορισμός αριθμού εξεταστών υποψηφίων οδηγών και οδηγών για τη δοκιμασία προσό- ντων και συμπεριφοράς.
Α3/Οικ. 36410/4048/14-05-2019 15-05-2019 Παράταση ισχύος Δ.Ε.Ε. υποψηφίων οδηγών και οδηγών.
14-05-2019 Δήλωση ΚΚ για Εξετάσεις Οδήγησης
117 12-05-2019 Δελτίο Τύπου
Α3/Οικ.36334/4021/10-5-2019 10-05-2019 Γνωστοποίηση περιεχομένου της προς δημοσίευση της υ.α. Α3/19384/2119/07-05-2019
114 10-05-2019 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΟΕΟ 10/5/2019
112 07-05-2019 Ερώτημα στο ΙΚΑ για θέματα ασφάλισης μετά την εφαρμογή του ν. 4599/2019 για σχολές οδηγών
111 07-05-2019 Ερώτημα σε θέματα ασφάλισης τοπικό υποκατάστημα ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ΡΕΘΥΜΟΥ
110 07-05-2019 Ερώτημα σε θέματα ασφάλισης στον τομέα ευθύνης σας μετά την εφαρμογή του ν. 4599/2019 για σχολές οδηγών
109 03-05-2019 Πρόσκληση ΔΣ
rss ΓΣΕΒΕ - Δελτία Τύπου
loading...