Τρίτη 18 Μαΐου 2021
Αρχική Σελίδα
Εισερχόμενα Έγγραφα
Εξερχόμενα Έγγραφα
Ελληνική Νομοθεσία
Ευρωπαϊκή Νομοθεσία
Ανακοινώσεις-Γνωστοποιήσεις
Συχνές Ερωτήσεις
Αγγελίες
Επαγγελματικό περίγραμμα
smartdrive
 

Τελευταία Νέα
Αρ.Πρωτ. Ημερομηνία Θέμα Αρχείο
Δ1α/Γ.Π.οικ. 29922/Β-1944 14-05-2021 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο- ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Παρασκευή, 14 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 24 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00.
Δ30/A3/113358 (Β’ 1845) 11-05-2021 Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 1845/07-05-2021 η με αριθμό Δ30/A3/113358 υπουργική απόφαση αναφορικά με την τροποποίηση διατάξεων της υ.α. 50984/7947/2013 (Β’ 3056),
Δ30/Δ3/119599 10-05-2021 Έντυπο Ενημερωτικό Υλικό μετά τη δημοσίευση του ν. 4784/2021 (A’ 40) για τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας των οχημάτων μικροκινητικότητας
Δ1α/Γ.Π.οικ. 28503 08-05-2021 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 10 Μαΐου 2021 έως και την Παρασκευή, 14 Μαΐου 2021
Δ30/Α3/118384 07-05-2021 Δημοσίευση του ν. 4784/2021 (A’ 40) «Η Ελλάδα σε κίνηση: Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα-Μικροκινητικότητα-Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό, την απλούστευση και την ψηφιοποίηση διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες διατάξεις.» Ρυθμίσεις αρμοδιότητας της Δ/νσης Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφάλειας
Αριθμ. Δ30/A3/113358 07-05-2021 Επικαιροποίηση διατάξεων της υπ΄ αρ. 50984/7947/22.11.2013 απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Άδεια οδήγησης, εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων» (Β΄ 3056)
Δ30/Α3/112239 29-04-2021 Ορθή επανάληψη Διενέργεια εξ αποστάσεως μαθημάτων θεωρητικής εκπαίδευσης και περιοδικής κατάρτισης ΠΕΙ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 27683 29-04-2021 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 3 Μαΐου 2021 και ώρα 6 πμ έως και τη Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021 και ώρα 6 πμ
Δ30/Α3/112239 27-04-2021 Διενέργεια εξ αποστάσεως μαθημάτων θεωρητικής εκπαίδευσης και περιοδικής κατάρτισης Π.Ε.Ι.
27-04-2021 Πωλείτε σχολή οδηγών, λόγω συνταξιοδότησης.
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 26380 24-04-2021 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο- ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Μ. Δευτέρα, 26 Απριλί- ου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 3 Μα- ΐου 2021 και ώρα 6:00.
Δ30/Α3/104935 21-04-2021 Διευκρίνιση επί του σημείου 1 της από 20-04-2021 εγκυκλίου (ΑΔΑ: 9ΩΩΓ465ΧΘΞΗΦ5) του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών
Δ30/Α3/104359 20-04-2021 Εφαρμογή των διατάξεων της κ.υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 24489 (Β’ 1558/17-04-2021)
Δ30/Α3/102993 19-04-2021 Θέση σε λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος και των λοιπών υποδομών για την ηλεκτρονική υποβολή στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Π.Ε. των Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Βορείου Αιγαίου της αίτησης και των δικαιολογητικών για συγκεκριμένες διαδικασίες αδειών οδήγησης και την ηλεκτρονική αποστολή προς τη Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας (ΑΕΑ) όλων των εκτυπώσιμων στις άδειες οδήγησης στοιχείων για τις ίδιες διαδικασίες
57 18-04-2021 Ανακοίνωση από Σωματείο Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής Αχαΐας
μ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 24489 17-04-2021 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη M. Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00.
59 05-04-2021 Χρηματική Ενίσχυση στο κλάδο των Εκπαιδευτών Οδήγησης λόγω COVID 19
58 02-04-2021 Επανέναρξη λειτουργίας Σχολών Οδήγησης.
56 02-04-2021 Άνοιγμα Σχολών Οδήγησης
Δ30/Α3/77610 24-03-2021 Εφαρμογή από κράτη - μέλη της Ε.Ε. των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/267
52 24-03-2021 Αναβολή Κινητοποιήσεων ΓΣΕΒΕΕ
Δ30/Α3/72137 19-03-2021 Εφαρμογή από κράτη - μέλη της Ε.Ε. των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/267
69347 17-03-2021 Παράταση ισχύος ειδικών αδειών οδήγησης Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων στο πλαίσιο λήψης μέτρων που αφορούν στην πρόληψη, την προστασία και την αναγκαιότητα περιορισμού της διασποράς του COVID-19
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4784 16-03-2021 Ελλάδα σε κίνηση: Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα - Μικροκινητικότητα - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό, την απλούστευση και την ψηφιοποίηση διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες διατάξεις
Δ30/Α3/65148 12-03-2021 Θέση σε λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος και των λοιπών υποδομών για την ηλεκτρονική υποβολή στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Π.Ε. της Περιφέρειας Αττικής
39 06-03-2021 Υπόμνημα προς την Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής για την ισοδυναμία άδειας οδήγησης κατηγορίας Β με μοτοποδηλάτου ΑΜ και Μοτοσυκλέτας Α1 125 κυβικά
38 05-03-2021 Αίτημα για οικονομική ενίσχυση στο κλάδο των Εκπαιδευτών Οδήγησης
37 05-03-2021 Έγγραφο για Επιστρεπτέα προκαταβολή στο Υπουργείο Οικονομικών
Δ30/Α3/51508 26-02-2021 Παράταση ισχύος αδειών οδήγησης και ΠΕΙ στο πλαίσιο της εφαρμογής του Κανονισμού ΕΕ 2021-267 για την προστασία της Δημόσιας Υγείας και την αντιμετώπιση των συνεπειών της συνεχιζόμενης πανδημίας COVID-19
Δ1α/Γ.Π.οικ. 9147 12-02-2021 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6 πμ έως και τη Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6 πμ
Α. 1025 12-02-2021 Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος ή του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021
12-02-2021 Έντυπα μετακίνησης Αυτοαπασχολούμενου -χωρίς εργοδότη – Ελ. Επαγγελματία - Επιτηδευματία- από 15-2-2021 - Μεταβατική περίοδος έως το πρωί της Τετάρτης 17 Φεβρουαρίου
12-02-2021 Βεβαίωση κίνησης εργαζομένου για την εκτέλεση της εργασίας του από 15-2-2021 - Μεταβατική περίοδος έως το πρωί της Τετάρτης 17 Φεβρουαρίου
12-02-2021 Βεβαίωση κίνησης μέλους οργάνου διοίκησης από 15-2-2021 - Μεταβατική περίοδος έως το πρωί της Τετάρτης 17 Φεβρουαρίου
Δ30/Α3/33570 09-02-2021 Τροποποίηση της από 10-11-2020 εγκυκλίου (ΑΔΑ: ΨΖΘΖ465ΧΘΞ-ΜΙ4) αναφορικά με τον αριθμό υποψηφίων ανά εξεταστική επιτροπή
19 03-02-2021 Ερμηνεία της Υ.Α. 51420/2811/2016 - ΦΕΚ 3608 Β 2016 από το Υπουργείο σας
Δ30/A3/24136 02-02-2021 Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων, της διαδικασίας και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέ- ρειας για τη διαδικασία ανταλλαγής άδειας οδή- γησης που έχει εκδοθεί από το Ηνωμένο Βασί- λειο με αντίστοιχων κατηγοριών ελληνική άδεια οδήγησης.
Δ30/Α3/25406 01-02-2021 Παράταση ισχύος αδειών οδήγησης, Π.Ε.Ι., αδειών άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών και Δ.Ε.Ε. στο πλαίσιο της συνέχισης λήψης μέτρων αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας του CΟVID - 19
21306 27-01-2021 ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19
8 18-01-2021 Προς Υπουργό Ανάπτυξης επανέναρξη λειτουργίας Σχολών Οδήγησης
417 18-01-2021 ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
11 18-01-2021 Ερώτημα στη Βουλή από βουλευτή Μπάμπη Παπαδημητρίου
7 15-01-2021 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΠOΕO
4 13-01-2021 Προτάσεις της Πανελλήνιες Ομοσπονδίας Εκπαιδευτών Οδηγήσεις για την τροποποίηση του ΠΔ 208
Δ30/Α3/2166 07-01-2021 Νέα παράταση ισχύος αδειών οδήγησης, Π.Ε.Ι., αδειών άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών και Δ.Ε.Ε. στο πλαίσιο της συνέχισης λήψης μέτρων αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας του CΟVID - 19
2 07-01-2021 Επανέναρξη λειτουργίας Σχολών Οδήγησης
Δ30/Α3/145100 30-12-2020 Ρυθμίσεις αναφορικά με τις εκδοθείσες από το Ηνωμένο Βασίλειο άδειες οδήγησης και Π.Ε.Ι. ενόψει της 31ης Δεκεμβρίου 2020
136371 21-12-2020 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 208
Δ30/Α3/129703 15-12-2020 Δεύτερη τροποποίηση της με αριθμό πρωτ. Δ30/Α3/90777/06-11-2020 εγκυκλίου ως προς την περαιτέρω παράταση στο πλαίσιο της συνέχισης λήψης μέτρων αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας του CΟVID - 19
128553 14-12-2020 Παράταση ισχύος ειδικών αδειών οδήγησης Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων στο πλαίσιο λήψης μέτρων που αφορούν στην πρόληψη, την προστασία και την αναγκαιότητα περιορισμού της διασποράς του ιού COVID-19 (κορωνοϊός)
rss ΓΣΕΒΕ - Δελτία Τύπου
loading...