30 Μαΐου 2020
Αρχική Σελίδα
Εισερχόμενα Έγγραφα
Εξερχόμενα Έγγραφα
Ελληνική Νομοθεσία
Ευρωπαϊκή Νομοθεσία
Ανακοινώσεις-Γνωστοποιήσεις
Συχνές Ερωτήσεις
Αγγελίες
Επαγγελματικό περίγραμμα
smartdrive
 


Εισερχόμενα
Αρ.Πρωτ. Ημερομηνία Θέμα Αρχείο
οικ. 23976/2703 17-04-2006 Θεωρητικές εξετάσεις με το Μηχανογραφικό Σύστημα Θεωρητικής Εξέτασης Υπψηφίων Οδηγών (Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο.)
18831/963 27-03-2006 Προσκόμιση υπεύθυνων δηλώσεων για την πραγματοποίηση θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών
5040/610 23-02-2006 Ακύρωση άρθρων του π.δ. 337/03 (του άρθρου 2 και της παρ. 3 του άρθρου 9 κατά το μέρος που με αυτή προστέθηκε παρ. 7 στο άρθρο 19 του π.δ. 208/02)
Α/Δ/3741 15-02-2006 Εφαρμογή των Π.Δ. 208/2002 (ΦΕΚ/Α/194/23-8-2002) και 337/2003 (ΦΕΚ/Α/291/18-12-2003)
Δ 1135 18-01-2006 Εξέταση του Πρακτικού Μέρους της ειδικότητας "Εκπαιδευτής υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών"
72251/7878 12-01-2006 Αποστολή ΦΕΚ (απόσπασμα)
οικ. 108 11-01-2006 Ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Οδικής Ασφάλειας και Ειδικών Εξεταστικών Χώρων
38745/4324 06-07-2005 Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τις κατηγορίες αδειών οδήγησης
25464/3759 06-07-2005 Παροχή διευκρινίσεων
330/5425 31-12-2004 Εκπαιδευτικά οχήματα
14511/1396 03-03-2004 Παροχή διευκρινίσεων περί λειτουργίας Σχολών Οδηγών και ΚΕΘΕΥΟ
76970/8618 27-01-2004 Πρακτική εξέταση και εκπαίδευση υποψηφίων οδηγών στα δίκυκλα
68128/7632 04-12-2003 Διευκρινίσεις
50392/5594 06-10-2003 Ασφάλιση εκπαιδευτών οι οποίοι είναι μέλη της οικογενείας του ιδιοκτήτη της Σχολής Οδηγών ή του ΚΕΘΕΥΟ
36580/3250 19-06-2003 Διευκρινίσεις
20423/2185 18-04-2003 Άδειες οδήγησης
27986/3593 01-05-2002 Νέες άδειες οδήγησης αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών
17427/2253 28-03-2002 Νέες άδειες οδήγησης αυτοκινήτων και μοτοσικλετών
77548/9203 19-12-2001 Θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση υποψηφίων οδηγών
27980/2760 06-07-2001 Ασφάλιση εκπαιδευτών υποψηφίων οδηγών
353/2001 27-06-2001 Πρακτικά συνεδριάσεως του ΣτΕ
22523/2102 03-04-2001 Προδιαγραφές εκπαιδευτικού οχήματος της κατηγορίας Β'
18465/1013 20-03-2000 Πρακτική Εξέταση κωφαλάλων για τη χορήγηση άδειας οδήγησης μοτοσικλέτας
68123/1065 16-08-1999 Εκπαιδευτικά οχήματα Γ και Γ+Ε κατηγορίας
76529 29-10-1998 Τεχνικές προδιαγραφές πινακίδων εκπαιδευτικών οχημάτων
58413/257 24-03-1998 Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών πινακίδων εκπαιδευτικών οχημάτων
: Π 140 / 40063 / 5970 - Περί προτάσεων για τροποποίηση της υ.α. 33243/4894/20-7-2012
First Previous   Εμφάνισε 13 από 13 σελίδες   Next Last