Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022
Αρχική Σελίδα
Εισερχόμενα Έγγραφα
Εξερχόμενα Έγγραφα
Ελληνική Νομοθεσία
Ευρωπαϊκή Νομοθεσία
Ανακοινώσεις-Γνωστοποιήσεις
Συχνές Ερωτήσεις
Αγγελίες
Επαγγελματικό περίγραμμα
smartdrive
 
 
Ανακοινώσεις
  
Ανακοίνωση 10/01/2022

 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης - Εκλογές Ομοσπονδίας

Στις  5  και  6  Φεβρουαρίου  2022 (  Σάββατο  και  Κυριακή ), θα  πραγματοποιηθεί   Γενική  Συνέλευση  της  Ομοσπονδίας  και  εκλογή  νέων  Οργάνων  Διοίκησής  της ( Δ.Σ., Ελεγκτική  Επιτροπή, Αντιπρόσωποι  Συνομοσπονδίας ), σύμφωνα  με  τα  άρθρα  7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 18  και  20  του  Καταστατικού της και  τα  άρθρα  4, 5, 6, 7  του  ν. 1712/87, όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει.

Η Γενική  Συνέλευση  θα  πραγματοποιηθεί στην  αίθουσα  συνελεύσεων  της  Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. στην οδό Αριστοτέλους 46 Τ.Κ. 10433, Αθήνα. (Ισόγειο).

               Παρακαλούνται τα σωματεία μέλη να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητες τους με τα δικαιολογητικά των εκλογών τους και των οικονομικών υποχρεώσεων τους προς την Ομοσπονδία ώστε να υπάρξει η μεγαλύτερη συμμετοχή στις εκλογές της Ομοσπονδίας και η μέγιστη εκπροσώπηση της Ομοσπονδίας μας στην Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε..

               Σας θυμίζουμε ότι ταμειακός ενήμερο είναι το Σωματείο το οποίο έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις μέχρι και το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. (Δηλαδή μέχρι και το 2021). Η συνδρομή του κάθε Σωματείου είναι 100 € ανά εκλέκτορα.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ

Ημέρα 1η : Σάββατο 5/2/2022 (11:00 – 17:00 ). 

Ώρα 11:00 Κοπή Πίτας.

Ώρα 11:30 Έναρξη εργασιών.

Ώρα 12:00 Θέμα 1ο - Εκλογή Προέδρου- Αντιπροέδρου- Γραμματέα - Ψηφολέκτη - Εφορευτικής Επιτροπής.

                    Θέμα 2ο - Λογοδοσία Διοικητικού Συμβουλίου.

                    Θέμα 3ο - Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής.

                    Θέμα 4ο - Ισολογισμός, απολογισμός του χρόνου που πέρασε και προϋπολογισμός του νέου χρόνου.

                    Θέμα 5ο - Κριτική, συζήτηση, προτάσεις με εγγραφή ομιλητών.

                    Θέμα 6ο - Απάντηση στην κριτική από τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας.

                    Θέμα 7ο - Έγκριση ή όχι των απολογισμού.

Ημέρα  2η :  Κυριακή  6/2/2022 (  10:00 - 17:00 περίπου ) ή με το πέρας της ψηφοφορίας όλων των παρόντων αντιπροσώπων. (καταστατικό Άρθρο 20 παρ. 13.)

Ώρα  10:00  Μοναδικό  θέμα,  Εκλογές  για  νέο  Διοικητικό  Συμβούλιο, Ελεγκτική  Επιτροπή  και  Αντιπροσώπων  της  Ομοσπονδίας  σε  ανώτερο  Συνδικαλιστικό  Όργανο ( ΓΣΕΒΕΕ ).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

1.  Απαραίτητος όρος και προϋπόθεση συμμετοχής των αντιπροσώπων