Δευτέρα 04 Δεκεμβρίου 2023
Αρχική Σελίδα
Εισερχόμενα Έγγραφα
Εξερχόμενα Έγγραφα
Ελληνική Νομοθεσία
Ευρωπαϊκή Νομοθεσία
Ανακοινώσεις-Γνωστοποιήσεις
Συχνές Ερωτήσεις
Αγγελίες
Επαγγελματικό περίγραμμα
smartdrive
 
 
Επαγγελματικό περίγραμμα
  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ 19/07/2010

Το τελικό σχέδιο που εγκρίθηκε και δημοσιεύθηκε, έφερε την Ομοσπονδία μας να επιτυγχάνει όλους του διαχρονικούς νόμιμους στόχους και επιδιώξεις της, όπως προϋποθέσεις εγγραφής στα ΙΕΚ, μαθήματα αντικειμένου σπουδών, διάρκεια φοίτησης, πρακτική φοίτηση, εξέταση θεωρητική και πρακτική, διδακτική οχημάτων, χορήγηση διπλώματος Εκπαιδευτή, πρακτική άσκηση, χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος, δια βίου εκπαίδευση. Εν τέλει ο κλάδος δικαιώθηκε.

Το περι­εχόμενο του περιγράμματος με κατάλληλους χειρισμούς από τα διαχρονικά Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, θα αλλάξει την τύχη, τη δομή, τις προσδοκίες και τα δεδομένα του κλάδου μας.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το περίγραμμα