25 Μαρτίου 2023
Αρχική Σελίδα
Εισερχόμενα Έγγραφα
Εξερχόμενα Έγγραφα
Ελληνική Νομοθεσία
Ευρωπαϊκή Νομοθεσία
Ανακοινώσεις-Γνωστοποιήσεις
Συχνές Ερωτήσεις
Αγγελίες
Επαγγελματικό περίγραμμα
smartdrive
 


Συχνές Ερωτήσεις
Θέμα Αρχείο
Πρακτική Εξέταση στην Κατηγορία Β + Ε
Ποιοί δικαιούνται να δίνουν γραπτές εξετάσεις με τα νέα ερωτηματολόγια αγραμμάτων
Απαιτούμενα παράβολα για τις άδειες οδήγησης
Αποφάσεις για τα δίκυκλα
Περίληψη διαδικασιών απόκτησης ΠΕΙ, για την Δ’ κατηγορία
Διαστάσεις Σχολών Οδηγών και ΚΕΘΕΥΟ
Εφαρμογή της σχετικής εγκυκλίου για τις νέες άδειες οδήγησης
Στατιστικά στοιχεία ατυχημάτων, θα βρείτε στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας στην επιλογή "Τροχαία" και υποεπιλογή "Στατιστικά στοιχεία"
Πληροφορηθείτε Ποιές αποφάσεις προβλέπουν τη χρήση ζώνης ανά κατηγορία οχήματος
Προδιαγραφές εκπαιδευτικών οχημάτων
Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) (Περίληψη Π.Δ. 74)
Παράδοση επαγγελματικού διπλώματος κατά τη συνταξιοδότηση
Πως βεβαιώνεται ότι κάποιος είναι αγράμματος
Περιεχόμενο της Υπ. Δηλ. Ν 1599/8
Ταυτόχρονη εκπαίδευση υποψηφίων οδηγών
Χρήση οχήματος Γ+Ε και ως Γ
Προδιαγραφές πινακίδων εκπαιδευτικών οχημάτων
Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας σχολής οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών
Απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Εκπαιδευτή Οδήγησης
Ανανέωση - Εκδοση αντιγράφου άδειας άσκησης επαγγέλματος Eκπαιδευτή
Διαστάσεις και βάρη φορτηγών οχημάτων
Ποια φορτηγά οχήματα πληρούν τις προϋποθέσεις 8 ταχυτήτων
Οδηγός φορολογικού ελέγχου εκπαιδευτή
Τηλέφωνα και διευθύνσεις όλων των υπηρεσιών Μεταφορών Ελλάδας