Τετάρτη 08 Δεκεμβρίου 2021
Αρχική Σελίδα
Εισερχόμενα Έγγραφα
Εξερχόμενα Έγγραφα
Ελληνική Νομοθεσία
Ευρωπαϊκή Νομοθεσία
Ανακοινώσεις-Γνωστοποιήσεις
Συχνές Ερωτήσεις
Αγγελίες
Επαγγελματικό περίγραμμα
smartdrive
 


Ελληνική Νομοθεσία
Αρ.Πρωτ. Ημερομηνία Θέμα Αρχείο
Π.Δ. 244 24-06-1987 Κανονισμός λειτουργίας επιβατηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης (ταξί - αγοραία) όλης της χώρας εκτός εκείνων που έχουν έδρα στην περιοχή Αθηνών - Πειραιώς - Περιχώρων.
Π.Δ. 23 23-02-1987 Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης
Ν. 1599 11-06-1986 Σχέσεις κράτους - πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις
ΠΔ 237 10-06-1986 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (46601)
Π.Δ. 237/1986 10-06-1986 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Π.Δ. 609 01-01-1985 Κατασκευή δημοσίων έργων
N. 1256 01-01-1982 Για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση και την καθιέρωση ανωτάτου ορίου απολαβών στο δημόσιο τομέα καθώς για το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο του κράτους και άλλες διατάξεις
Π.Δ. 99 01-01-1977 Κώδικας φορολογίας εισοδήματος
Π.Δ. 611 01-01-1977 Περιορισμοί των υπαλλήλων
Ν. 281 01-01-1914 Περί Επαγγελματικών Σωματείων
Υ.Α. 60864/6794 - Εξειδίκευση διαδικασιών και καθορισμός λεπτομερειών αναφορικά με τη λειτουργία και τον έλεγχο των Σχολών Οδηγών και των Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών
ΠΔ 208 - Εκπαιδευτές Υποψηφίων Οδηγών, Σχολές Οδηγών, Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων.
Α3/37845/4412 - Δημοσίευση νόμου 4413/2016 (148/Α)
First Previous   Εμφάνισε 6 από 6 σελίδες   Next Last