Κυριακή 22 Μαΐου 2022
Αρχική Σελίδα
Εισερχόμενα Έγγραφα
Εξερχόμενα Έγγραφα
Ελληνική Νομοθεσία
Ευρωπαϊκή Νομοθεσία
Ανακοινώσεις-Γνωστοποιήσεις
Συχνές Ερωτήσεις
Αγγελίες
Επαγγελματικό περίγραμμα
smartdrive
 


Εισερχόμενα
Αρ.Πρωτ. Ημερομηνία Θέμα Αρχείο
38266/4711 28-06-2007 Άδειες παραμονής - διαμονής
36157/4381 21-06-2007 Υποδείγματα αδειών οδήγησης της Ρουμανίας
30576/3649 23-05-2007 Θεωρητικές εξετάσεις με το Μηχανογραφικό Σύστημα Θεωρητικής Εξέτασης Υποψήφιων Οδηγών (Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο.)
22882/2695 15-05-2007 Υποδείγματα αδειών οδήγησης της Ρουμανίας
28008/3356 11-05-2007 Ενέργειες υποστήριξης προγραμμάτων κυκλοφοριακής αγωγής νέων σχολικής ηλικίας
14430 30-04-2007 Περί δικαιώματος απόκτησης Ειδικής Άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτ/του
21511/1248 05-04-2007 Συγκρότηση ομάδας εργασίας για την προσαρμογή στα νέα δεδομένα της ύλης και των ερωτηματολογίων των εγχειριδίων θεωρητικής εκπαίδευσης υποψήφιων οδηγών
13192/1595 28-02-2007 Λειτουργία Πάρκων Κυκλοφοριακής Αγωγής - Σεμινάρια επιμόρφωσης εκπαιδευτών
6687/796 20-02-2007 Προδιαγραφές εκπαιδευτικών οχημάτων
8869/981 09-02-2007 Ορισμός εκπροσώπου σε ομάδα εργασίας
4005/460 19-01-2007 Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη λειτουργία Σχολών Οδηγών
2071/216 15-01-2007 Άδειες οδήγησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας
1513/128 09-01-2007 Πρακτική εξέταση υποψηφίων οδηγών και οδηγών
68609/7995/06 03-01-2007 Κοινοποίηση απόφασης υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά με την χρήση της ζώνης ασφαλείας και των συστημάτων συγκράτησης σε οχήματα
62269/7172 02-01-2007 Παροχή διευκρινίσεων
214 05-12-2006 Αίτημα Συνάντησης
Β-58519/4960 04-12-2006 Όριο Ηλικίας Ε.Δ.Χ.
οικ. 64952/7514 30-11-2006 Διαδικασία δέσμευσης - αποδέσμευσης άδειας οδήγησης, κατ'εφαρμογή της παρ. 7γ του άρθρου 42 του ΚΟΚ
οικ. 67991/14609 24-11-2006 Διαβίβαση και εφαρμογή του π.δ. 233/9-11-06 (Α' 238)
οικ. 65324/7545 14-11-2006 Θεωρητικές εξετάσεις με το Μηχανογραφικό Σύστημα Θεωρητικής Εξέτασης Υποψηφίων Οδηγών (Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο.)
64671/7471 09-11-2006 Λειτουργία και έλεγχος Σχολών Οδηγών και ΚΕΘΕΥΟ
422 08-11-2006 Διάθεση Αμφιθεάτρου για Προγράμματα Επιμόρφωσης
Ε 28554 30-10-2006 Ισοτιμία Τίτλων Εκπαιδευτών Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών, διαφορετικής προέλευσης παραγωγής
546 16-10-2006 Πιστοποίηση Επιμορφωτικών Προγραμμάτων Εκπαιδευτών Οδήγησης
οικ. 58362/6772 12-10-2006 Μετατροπή αδειών οδήγησης που εκδόθηκαν από την Βουλγαρία
57925/4220 10-10-2006 Θεωρητικές εξατάσεις υποψηφίων οδηγών με μαθησιακές δυσκολίες
1045268/1048/A0012 21-09-2006 Φόρος υπεραξίας Εκπαιδευτικών Οχημάτων
οικ. 11351 13-09-2006 Ορισμός Εκπροσώπων
Φ 50/42720/4871 18-07-2006 Αποστολή της αριθμ. 35364/4046/06 απόφασης του Υπουργού Μ.Ε.
Δ 15484 26-06-2006 Διεξαγωγή σεμιναρίων για τους επαγγελματίες Εκπαιδευτές Οδηγών
21865/2548 26-06-2006 Δημιουργία πιστών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών
31596/3185 13-06-2006 Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1 κ' 7 του π.δ. 19/95
34984/3976 08-06-2006 Καθορισμός ειδών τεχνικού ελέγχου που διενεργούν τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ
32476/3780 07-06-2006 Θεωρητική εξέταση υποψηφίου οδηγού
Δ 13798 06-06-2006 Συμπεριφορά εξεταστών του Πρακτικού Μέρους της ειδικότητας "Εκπαιδευτής υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών" περιόδου Νοεμβρίου 2006 - Ιανουαρίου 2006
60371 04-06-2006 Ενημέρωση επί θεμάτων πρακτικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών
24433/5431 01-06-2006 Παράβολα ιατρικών εξετάσεων
8768 23-05-2006 Συνταξιοδότηση Εκπαιδευτών Οδηγών Αυτοκινήτων
1021/Φ59 05-05-2006 Συνεδρίαση της 1ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Σιδηρόδρομοι, Αεροδρόμιο, Αστικές Συγκοινωνίες"
Α 22419/1861 27-04-2006 Αναβολή εφαρμογής της υπ'αρίθμ. 2630/208/28.4.06 εγκυκλίου μας "Αναγραφή της ένδειξης ' Εκπαιδευτικό ' "
οικ. 23976/2703 17-04-2006 Θεωρητικές εξετάσεις με το Μηχανογραφικό Σύστημα Θεωρητικής Εξέτασης Υπψηφίων Οδηγών (Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο.)
18831/963 27-03-2006 Προσκόμιση υπεύθυνων δηλώσεων για την πραγματοποίηση θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών
5040/610 23-02-2006 Ακύρωση άρθρων του π.δ. 337/03 (του άρθρου 2 και της παρ. 3 του άρθρου 9 κατά το μέρος που με αυτή προστέθηκε παρ. 7 στο άρθρο 19 του π.δ. 208/02)
Α/Δ/3741 15-02-2006 Εφαρμογή των Π.Δ. 208/2002 (ΦΕΚ/Α/194/23-8-2002) και 337/2003 (ΦΕΚ/Α/291/18-12-2003)
Δ 1135 18-01-2006 Εξέταση του Πρακτικού Μέρους της ειδικότητας "Εκπαιδευτής υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών"
72251/7878 12-01-2006 Αποστολή ΦΕΚ (απόσπασμα)
οικ. 108 11-01-2006 Ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Οδικής Ασφάλειας και Ειδικών Εξεταστικών Χώρων
38745/4324 06-07-2005 Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τις κατηγορίες αδειών οδήγησης
25464/3759 06-07-2005 Παροχή διευκρινίσεων
330/5425 31-12-2004 Εκπαιδευτικά οχήματα
First Previous   Εμφάνισε 15 από 16 σελίδες   Next Last