Κυριακή 22 Μαΐου 2022
Αρχική Σελίδα
Εισερχόμενα Έγγραφα
Εξερχόμενα Έγγραφα
Ελληνική Νομοθεσία
Ευρωπαϊκή Νομοθεσία
Ανακοινώσεις-Γνωστοποιήσεις
Συχνές Ερωτήσεις
Αγγελίες
Επαγγελματικό περίγραμμα
smartdrive
 


Εισερχόμενα
Αρ.Πρωτ. Ημερομηνία Θέμα Αρχείο
Α3/56243/5874/25-07-2019 25-07-2019 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 74
Αρ. Πρωτ.:41815/880/02- 07 -2019 02-07-2019 Εφαρμογή του 4599/2019 απάντηση από Περιφέρεια Β. Αιγαίου σε ερώτημα ΠΟΕΟ
Αριθμ. Α3/40460/4601 28-06-2019 Τροποποίηση της αριθμ. Α3/19384/2119/2019 (Β’ 1715) «Καθορισμός αριθμού εξεταστών υπο- ψηφίων οδηγών και οδηγών για τη δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς» απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.
Γ9/46447/2397/12-6-2019 19-06-2019 Όροι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης άδειας και πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας και προϋποθέσεις έλξεις οχημάτων κατηγορίας Ο.
Γ9/46447/2397/12-6-2019 19-06-2019 Όροι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης άδειας και πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας και προϋποθέσεις έλξεις οχημάτων κατηγορίας Ο.
Αριθ. Πρωτ.: 26485/702/13-06-2019 19-06-2019 Παροχή διευκρινίσεων από το υπουργείο εργασίας
Α3/Οικ. 47777/5174/12 - 06 - 2019 12-06-2019 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου πέμπτου του ν. 4618/2019 (Α’ 89/10-06-2019)
Α3/Οικ. 47247/5152/11-06-2019 11-06-2019 Διενέργεια ειδικών δοκιμασιών δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών από ενάρξεως του τρίτου μεταβατικού σταδίου του ν. 4599/2019.
Α3/40465/4596/04-06-2019 04-06-2019 Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2γ του άρθρου 10 του ν. 4599/2019 (Α’ 40)
21180/Δ9 1063/4-6-2019 04-06-2019 Εργασιακά θέματα εκπαιδευτών υποψηφίων οδηγών μετά τον ν. 4599/2019
Α3/Οικ.44687/4921/31-05-2019 31-05-2019 Έκδοση αποφάσεων αναφορικά µε την ̟παράταση της ̟νομοθεσίας της ̟αρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4599/2019
Α3/42105/4624 31-05-2019 Παράταση της προθεσμίας της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4599
231421/28-5-19 30-05-2019 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ν.4599_19 (ΑΑ) 231421
4668/2/9-5-2019 23-05-2019 Ενημέρωση σχετικά με ερώτημα
Α3/Οικ. 38919/4338/17-5-2019 17-05-2019 Δημοσίευση της με αριθμό Α3/ 19384/2119/ /2019/(Β΄1715) υπουργικής αποφάσεως
Α3/Οικ. 36410/4048/14-05-2019 15-05-2019 Παράταση ισχύος Δ.Ε.Ε. υποψηφίων οδηγών και οδηγών.
Α3/Οικ.36334/4021/10-5-2019 10-05-2019 Γνωστοποίηση περιεχομένου της προς δημοσίευση της υ.α. Α3/19384/2119/07-05-2019
A3/30634/3485/24-04-2019 24-04-2019 Εφαρμογή της διάταξης της παρ. 10 του άρθρου 4 του ν. 4599/2019 (Α 40) ειδικών ασφαλιστικών καλύψεων
Α3/Οικ. 28708/3207/18-04-2019 18-04-2019 Δικαίωμα οδήγησης μετά από επιτυχή δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς για την ανανέωση άδειας οδήγησης κατόχων εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
102 18-04-2019 Δελτίο Τύπου Σωματείων Πελοποννήσου
17-04-2019 Δήλωση κ. Κώστα Καραμανλή
Α3/οικ. 29114/3261/10-04-2019 10-04-2019 Εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 4599/2019 (Α΄40) δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, άλλες διατάξεις για τις άδειες οδήγησης και λοιπές διατάξεις.
A3/Οικ. 24617/2581/29-03-2019 29-03-2019 Επικαιροποίηση πληροφοριακού εντύπου αναφορικά με την ανανέωση της άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β κατόχων οι οποίοι έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 74 ετών
Α3/Οικ. 22155/2369/28-03-2019 28-03-2019 Δοκιμασίες προσόντων και συμπεριφοράς για την ανανέωση άδειας οδήγησης κατόχων οι οποίοι έχουν συμπληρώσει την ηλικία των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Α3/20038/22212/19-03-2019 20-03-2019 Εφαρμογή των διατάξεων τπυ ν. 4599/2019 (Α΄40)
18-03-2019 Ερώτηση Βουλευτή κ. Μανιάτη προς Υπουργό ΥΜΕ
Αρ. πρωτ. 1815/12-03-2019 12-03-2019 Διενέργεια θεωρητικών εξετάσεων μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 4599/19
Α3/Οικ. 20176/2192/12-03-2019 12-03-2019 Εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του νομού 4599/2019
Αρ. Πρωτ. Α3/Οικ. 19023/2039/07-03-2019 07-03-2019 Ενέργεια θεωρητικών εξετάσεων και δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών μετά τη δημοσίευση του νόμου 4599/2019 (Α’ 40)
Α3/Οικ. 18079/1976/05-03-2019 05-03-2019 Δημοσίευση του ν. 4599/2019 (A’ 40) υποψηφίων οδηγών και οδηγών διατάξεις για τις άδειες οδήγησης και λοιπές διατάξεις» Σχετ. : Ο ν. 4599/2019 (A’ 40/04 οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, άλλες διατάξεις για τις άδειες οδήγησης και λοι̟ές διατάξεις»
36850/201 07-02-2019 Καθορισμός της ώρας έναρξης του έργου της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς (πρακτικών εξετάσεων) υποψηφίων οδηγών και οδηγών για την Περιφέρεια Πελοποννήσου
Αρ. Πρωτ. :Γ.Δ.μ.Ε. -οικ. 33775/4-2-2019 04-02-2019 Καθορισμός της ώρας έναρξης του έργου της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς (πρακτικών εξετάσεων) υποψηφίων οδηγών και οδηγών για την Περιφέρεια Αττικής.
Αρ. Πρωτ.Α3/Οικ. 7741/807 01-02-2019 Ανανέωση άδειας οδήγησης κατόχων οι οποίοι έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 74 ετών
Αρ. Πρωτ. οικ. 65109(28) 30-01-2019 Προγραμματισμός εξετάσεων δοκιμασίας προσόντων οδηγών περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Θεσσαλονίκη
Αρ. Πρωτ. Α3/Οικ. 7090/771 29-01-2019 Παράταση ισχύος άδειας οδήγησης κατόχων, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 74 ετών
Αριθμ. Πρωτ.:14126/13/Κομοτηνή 25-01-2019 26-01-2019 Προσωρινός καθορισμός της ώρας έναρξης του έργου της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς (πρακτικών εξετάσεων) υποψηφίων οδηγών και οδηγών για τις Δ/νσεις Μεταφορών και Επικ/νιών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
77623/891/14-12-18 14-12-2018 Καταλληλότητα εκπαιδευτικών μοτοσικλετών κατηγορίας Α
Αρ. Πρωτ. 335099/2050/10-12-2018 10-12-2018 Καθορισμός ημερών και έναρξης του έργου της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς (πρακτικών εξετάσεων) υποψηφίων οδηγών για την Περιφέρεια Πελοποννήσου
Γ.Δ.Μ.Ε. οικ. 244424/6-12-2018 06-12-2018 Προσωρινός καθορισμός της ώρας έναρξης του έργου της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς (πρακτικών εξετάσεων) υποψηφίων οδηγών και οδηγών για την Περιφέρεια Αττικής.
Αριθμ. Πρωτ. Α3/Οικ. 93164/ 8762/29 - 11 - 2018 30-11-2018 Παράταση ισχύος άδειας οδήγησης κατόχων, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει την ηλικία των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών.
ΑΡ. πΡΩΤ. 214449/513/16-11-2018 19-11-2018 Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος
Αρ. Πρωτ. Α3/87848/8298/14-11-2018 14-11-2018 Ανανέωση άδειας οδήγησης µετά την ηµεροµηνία λήξης της
Αρ. Πρωτ. Α3/84726/8036/5-11-2018 07-11-2018 Διαδικασία αντικατάστασης εντύπου άδειας οδήγησης στην περίπτωση απώλειας της κατεχόμενης άδειας σε χρόνο μεταγενέστερο της υποβολής της αιτήσεως για αντικατάσταση
95 01-11-2018 Δ.Τ. Σωματίιων Εκπαιδευτών Οδηγών Περιφέρειας Πελοπονήσσου
Α3/Οικ. 80417/7730/25-10-2018 25-10-2018 Παράταση ισχύος Δ.Ε.Ε. υποψηφίων οδηγών και οδηγών, λόγω αποχής των υπαλλήλων από το έργο των εξετάσεων.
Αρ. Πρωτ. Οικ/32186/22-10-2018 22-10-2018 Απόφαση Περιφερειάρχη Θεσσαλίας για πρακτικές εξετάσεις
79 20-10-2018 Ανακοίνωση Σωματείων Π.Ο.Ε.Ο. Βορείου Ελλάδας
Αρ. Πρωτ. Γ.Δ.Μ.Ε.- 200386/15-10-2018 15-10-2018 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής για πρακτικές εξετάσεις
66 07-09-2018 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
63 06-09-2018 Έλεγχος δικαιολογητικών για Χορήγηση – Ανανέωση άδειας άσκησης επαγγέλματος Εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών
First Previous   Εμφάνισε 4 από 16 σελίδες   Next Last